Haydar Doğan

Sitemize Hoş Geldiniz!

"Bu sitede, hakkımda yayımlanan haberlere, fotoğraflara ve videolara ulaşabilir; kaleme almış olduğum yazıları okuyabilirsiniz."

You are here:

Sporun Sosyo-ekonomik ve Kültürel Alanlardaki Yeri

e-Posta Yazdır PDF
Sporun, insan sağlığına katkısı dışında toplumsal kalkınma, birlik ve beraberlik ile sosyal yaşamın düzenli oluşuna yaptığı olumlu etkiler artık sporun içindeki herkesçe kabul edilmektedir.
     
Spor, gazete ve dergiler gibi yazılı basında, radyo ve televizyon gibi etkili kitle iletişim araçlarında hayli geniş zaman ve yer bulduğundan önemli bir tanıtım olayı haline de gelmiştir.

Kulüpler, okullar, kurumlar, iller, özel ve kamu kuruluşları ile ülkeler bu nedenle kitle iletişim araçlarıyla geçmiş çağlara oranla daha kolay, çabuk ve uzun süreli tanınmaktadır. Bu nedenle, salt tanınmak, adını duyurmak ve çevre genişletmek için spor alanlarına gelen insan sayısı artmakta, spor kuruluşları ve ülkeler spora daha geniş yatırımlar yapmaktadırlar.

O açıdan, önce insan ve toplum sağlığı, sonra toplum ve tanıtma alanlarında spor artık önemli bir olgudur.
     
Sporun insanın ve toplumun sosyal yaşamındaki yaralarını ana başlıklar halinde şöyle özetlemek mümkündür.

Spor, insanlara kişilik verir, yaratıcılık kazandırır ve artırır. Dost ve çevre kazandırır, değişik çevrelere uyumunu sağlar. İnsanları yalnızlıktan kurtarır, acılara karşı dayanma gücü kazandırır. Yaşama isteği ve gücünü geliştirir. İnsanın evinde, iş yerinde, okulunda ve bulunduğu topluluklar içinde, gerginliği azaltır, verimini yükseltir, mutlu eder. İnsana özgür, fakat kişilikli davranış, ataklık, yüreklilik kazandırır. İnsanı saldırgan değil hoş görülü yapar. Centilmenlik ve iyi insanlık niteliklerini kazanılıp geliştirilmesinde eğitimin yanında spor da çok önemli etkili bir eğitim aracıdır.

Spor, insanda sorumluluk duygusu da yaratır. İnsanda ki gizli yetenek ve nitelikleri ortaya çıkartır. Toplum içinde acıları, mutlulukları, paylaşmayı öğrenmek, toplum içinde yaşamayı benimsemek gibi önemli konularda sporun katkısı büyüktür. İnsanlara demokratik davranışlar kazandırır, insan, spor hareketleri içinde dinlenmeyi savunmayı, inanmasa da karşı düşünce görüş ve isteklere saygı duymayı kavrar.

Spor, eğitim ve kültür düzeyini yükseltir, iş verimini, yanında gelirleri artışını sağlar, tasarruf ve yerinde kullanma nitelikleri kazandırır.

Sanayileşmenin ve teknik gelişmenin yanında kentleşmenin yarattığı bazı bunalım ve sıkıntılara karşı spor önemli bir güçtür. İnsanlar, beton yığınlarından yeşil ve spor alanlarına kırlara ve parklara açılarak mutluluklarını tazelerler, yada tazeleyebilirler.

İnsana itibar kazandıran spor, anı insana kurallara uygun, dürüstçe rekabet edebilmeyi öğretir.

Spor, özellikle temeli ekonomiye dayalı çağımızda iç ve dış turizmi geliştiren ve turizm sektörün de katkıda bulunan bir olaydır.

Spor yolu ile ilişkilerini geliştiren ülkelerin katı düzen ayrılıkları dışında bir çok sporları, spor adamları ve sporcular yolu ile çözdükleri ve belli sorunları çözümünde belirli aşamalar kaydettikleri görülmüştür. Çünkü, dünyadaki ve ülkelerdeki bazı sosyal sorunların çözülememesinin en büyük nedeni insanlar arasındaki görüşme, konuşma, tartışma ve hoş görü niteliklerinin gelişmemiş olmasıdır. Oysa spor, bazı eksik yönleriyle de olsa insanlara anlayış ve demokratik kurallara uygun iletişim ortamı hazırlamaktadır.

İşte yukarıda saydığımız nitelikleri kazanmış insanların oluşturduğu toplumlarda insanlarımızın sosyal dayanışmanın, toplumsal kalkınmanın geçekleşmesi daha kolay olur. Böylece, insanlarımızın birbirlerini tanımaları, birbirleriyle yaklaşmaları, hem güncel olarak, hem de gelecekte yöntemlerde görev alacak bu günün gençleri açısından büyük değer taşır.

Her konuda, her sektörde demokrasiyi benimsemiş toplumların huzur içinde yaşamaları önemli ölçüde geçekleşmiş olur. Böylesine bir sona ulaşmada spor organizasyonlarının tartışılmaz bir yeri vardır.

O açıdan ülke olarak tüm illerimizde, beden eğitimi ve spor alanında dengeli ve verimli spor yatırımları ve organizasyonları yapmak zorundayız.


*Haydar Doğan

* Eski rekortmen milli atlet olan Haydar Doğan Milli Eğitim Teşkilatında birçok okulda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Okul İdareciliği görevlerinde bulunduktan sonra 2004 yılında Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatına geçerek  İl Müdürlüğü ve Federasyon Genel Sekreterliği gibi önemli görevlerde spora hizmet etmiş ve etmeye de devam etmektedir.
 
Free Web Counters