Haydar Doğan

Sitemize Hoş Geldiniz!

"Bu sitede, hakkımda yayımlanan haberlere, fotoğraflara ve videolara ulaşabilir; kaleme almış olduğum yazıları okuyabilirsiniz."

You are here:

Beden Eğitimi ve Sporun Önemi

e-Posta Yazdır PDF
Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaygın Eğitim Faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi için Beden Eğitimi ve Sporun önemini vurgulamak isterim.

Gerek Ulusal Eğitime destek Projesi kapsamında olsun gerekse yaygın Eğitim Faaliyetleri, plan ve programlar kapsamında olsun Beden Eğitimi ve Spor kişiler ve Toplumlar üzerinde en önemli ve en etkili Eğitim şeklidir.

Beden Eğitimi ve Sporun tanımlarından da anlaşılacağı üzere Beden Eğitimi ve Spor kavramları birbirlerini tamamlayan bir bütünlük arz etmektedir.

Ancak işlev ve fonksiyon açısından kısmen de olsa bazı farklılıklar görülmektedir.
Beden Eğitimi, ferdin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür.

Spor ise ferdin beden ve ruh sağlığının gelişmesi ve yanında belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma, yarışmada üstün gelme zamanını içerir.

Beden Eğitimi ve Sporun Toplumdaki ve özellikle yaygın Eğitim sürecinde önemini birkaç başlıkla toplayacak olursak,

1-Kişisel yönden Beden Eğitimi ve Sporun önemi
2-Toplumsal yönden Beden Eğitimi ve Sporun önemi
3-Ekonomik yönden Beden Eğitimi ve Sporun önemi
4-Çocuk ve Gencin kişiliğinin gelişmesinde Beden Eğitimi ve Sporun faydaları önemi diye dört önemli ana başlık altında toplayabiliriz.

Ben bu konulara tek tek değinmeyeceğim ancak  Eğitim Programının ve Eğitim sisteminin içinde Beden Eğitimi ve Sporun fayda ve önemini kısaca vurgulamakta yarar görüyorum.

Sporun temel unsurunu insan gücü oluşturur. İnsanoğlu beden ve ruh sağlığını geliştirmek için beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde bulunur. İnsanın gelişim evrelerinde beden eğitimi ve sporun fayda ve önemi büyüktür.

Spor uygulamaları büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için;

a-Bedensel sağlık ve bedensel gelişme,
b-Ruhsal sağlık ve ruhsal gelişme,
c-Kişiliğin olgunlaşmasında yararlı ve gereklidir

Beden Eğitimi ve Spor çocuk ve gençlerde, organik, sinir, kas, zihinsel ve duygusal gelişimi sağlar.

Spor etkinliklerinde bulunan çocuk ve genç;

a-Kendini tanır,
b-Yeteneklerini geliştirir, sınırlı ve güçlü yönlerinin öğrenir,
c-Vücuduna ve sağlığına karşı bilinçlenir,
d-Beceriler kazanarak organizmasını en etkili bir biçimde kullanmasını öğrenir,
e-Fiziksel uygunluğu geliştirir.
f-Sağlıklı ve mutlu yaşamında gerekli bilgi, davranış, alışkanlıklar ve beceriler kazanır.

Ulusal Eğitim sisteminin projelendirilmesi çalışması için mutlaka Beden Eğitimi ve Sporun önemini belirtmek zorunluluğu söz konusudur. Beden Eğitimi ve Spor tüm gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizden de yaygın eğitim lokomotifi konumuna getirmek durumundayız. Aksi halde Ulusal Eğitim politikamızın başarısından söz etmek hayalcilik olur.

*Haydar Doğan

*Eski rekortmen milli atlet olan Haydar Doğan Milli Eğitim Teşkilatında birçok okulda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Okul İdareciliği görevlerinde bulunduktan sonra 2004 yılında Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatına geçerek  İl Müdürlüğü ve Federasyon Genel Sekreterliği gibi önemli görevlerde spora hizmet etmiş ve etmeye de devam etmektedir.
 
Free Web Counters